”Zeer trots op samenwerking met Hodie Mihi, Cras Tibi”

Sinds jaar en dag werkt Hodie Mihi, Cras Tibi samen met Van der Lans & Busscher BV staatsievervoer. Het bedrijf publiceerde onlangs dit artikel over de goede samenwerking met Hodie Mihi, Cras Tibi.

De firma Hodie Mihi, Cras Tibi (Hodie) verzorgt al sinds 1934 uitvaarten in de Haagse regio. Hodie Mihi, Cras Tibi vertaalt zich uit het Latijn naar “Heden Ik, Morgen Gij”, een bekende uitspraak om de sterfelijkheid van de mens uit te drukken. Begonnen als stichting had Hodie de insteek om hoge kwaliteit uitvaarten te verzorgen voor een eerlijke prijs.

Dienstverlening
In de Statuten en Huishoudelijk Reglement uit 1934 staat: “Het doel der Stichting is een ieder in de gelegenheid te stellen op de meest piëteitvolle wijze te worden begraven of verascht.” Ze richtte zich in het bijzonder op het hogere segment van de Haagse burgers. Deze doelgroep was zeker in die tijd zeer gehecht aan het volgen van protocollen, tradities en etiquette behorende bij uitvaarten maar wilde af van het starre klassensysteem dat heerste in de uitvaartbranche. Bij dit klassensysteem bepaalde iemands afkomst en sociale status de mate van luxe bij de uitvaart. Bijzonder is het feit dat juist deze doelgroep opmerkelijk veel koos voor “verassching” (tegenwoordig crematie). Cremeren was tot 1914 verboden in Nederland en met name de katholieke kerk was tegenstander van cremeren: pas in 1968 werd cremeren voor de wet gelijkgesteld aan begraven.

Geschiedenis
Hodie begon met kantoor aan de Schenkstraat in Den Haag. De oprichtend directeuren van de stichting waren dhr. G. Schenk en dhr. H. Visser Rzn, Al snel verhuisde de stichting naar de Juliana van Stolberglaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte dat pand echter zwaar beschadigd en was “Hodie Mihi, Cras Tibi” genoodzaakt te verhuizen naar de Jan van Nassaustraat. Een grote staande, antieke klok in de vestibule van dit huidige kantoor draagt nog een bijzondere herinnering met zich mee. Dhr. H. Visser Rzn. heeft deze zware klok zelfstandig en lopend verhuisd van het beschadigde pand naar het nieuwe adres.

Met een eigen wagenpark bestaande uit 2 rouwauto’s, 1 kistenauto en 7 volgauto’s had “Hodie Mihi, Cras Tibi” het vervoer in eigen beheer. Vanaf de jaren ’80 van vorige eeuw begon Hodie echter steeds meer vervoer uit te besteden aan Van der Lans (& Busscher).

Traditie, normen, waarden en etiquette van Hodie
Dhr. R. Groos (oud directeur) vertelt dat de kracht van Hodie altijd is geweest om hoge kwaliteit te leveren tegen een eerlijk tarief. Door dit met grote transparantie te doen ontstond er al snel een trouwe doelgroep. Door goede tradities en gebruiken te eren en invulling te geven aan de specifieke wensen van nabestaanden maakte Hodie al snel goede naam. Ook de huidige directie (bestaande uit Jan Willem Engelen en Michiel Spoor) heeft deze waarden hoog in het vaandel staan.

Kwaliteit van service en dienstverlening
Vasthouden aan eigen kracht, trouw blijven aan eigen waarden en normen en inspelen op de veranderende wensen van nabestaanden heeft Hodie al die jaren een sterke naam gegeven in de Haagse uitvaartbranche. Hodie Mihi, Cras Tibi staat voor hoge kwaliteit van service en stijlvolle dienstverlening. Van der Lans & Busscher BV is dan ook zeer trots op de samenwerking met Hodie Mihi, Cras Tibi.

Delen

 

Terug